ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050646
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050240
รหัส Obec 6 หลัก :
  050646
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkralaengkradaowitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านน้ำเซิน
ตำบล :
  หนองกุงเซิน
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4391-7584
โทรสาร :
  043917527
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  nklkdw.2513@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่นหว้าเซิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุงเชิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 22:28:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา


นายสำรอง คำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน