ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050647
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  050647
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chomchonbahhunmonjakiri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหัน
ตำบล :
  กุดเค้า
อำเภอ :
  มัญจาคีรี
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40160
โทรศัพท์ :
  289197
โทรสาร :
  043289197
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2461
อีเมล์ :
  admin@banhan.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองมัญจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลมัญจาคีรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:02:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี


นายเรวัตร สมาธยานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน