ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050650
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  050650
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขามบ่อหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkamborhin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองขาม
ตำบล :
  กุดเค้า
อำเภอ :
  มัญจาคีรี
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40160
โทรศัพท์ :
  043-260382
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองมัญจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดเค้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:21:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน



ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน