ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050651
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020072
รหัส Obec 6 หลัก :
  050651
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHNONGNOPRACHANUKROH
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองโน
ตำบล :
  กุดเค้า
อำเภอ :
  มัญจาคีรี
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40160
โทรศัพท์ :
  0801831283
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  wanachai2560@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองมัญจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดเค้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00:25:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์


นายวนชัย จำปาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน