ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050652
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020073
รหัส Obec 6 หลัก :
  050652
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองม่วงหลุบคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongmounglubkha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองม่วง
ตำบล :
  กุดเค้า
อำเภอ :
  มัญจาคีรี
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40160
โทรศัพท์ :
  289369
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองมัญจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดเค้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:13:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา


นายสัญญา สินทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน