ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050659
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  050659
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดขอนแก่นท่าเกษม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Gudkhonkaenthakasam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านกุดขอนแก่น
ตำบล :
  คำแคน
อำเภอ :
  มัญจาคีรี
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40160
โทรศัพท์ :
  260101
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 เมษายน 2518
อีเมล์ :
  Supotty@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาคำแคน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำแคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม


นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน