ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050660
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  050660
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำแคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kumkan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านคำแคนใต้
ตำบล :
  คำแคน
อำเภอ :
  มัญจาคีรี
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40160
โทรศัพท์ :
  043-243434
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำแคน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำแคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:04:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำแคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน