ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำปากดาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050663
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  050663
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำปากดาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bancumpagdaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคำปากดาว
ตำบล :
  คำแคน
อำเภอ :
  มัญจาคีรี
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40160
โทรศัพท์ :
  260157
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  p4205@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์คำแคน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำแคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10:27:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำปากดาว


นายเทศน์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปากดาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน