ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050776
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050150
รหัส Obec 6 หลัก :
  050776
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพงษ์โนนประวัติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongnonprawat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านพงษ์
ตำบล :
  บริบูรณ์
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0945254495
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11เมษายน2511
อีเมล์ :
  Phawitphron@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บริบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:44:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ


นายเสน่ห์ โฮมหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน