ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่ากุญชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050778
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050145
รหัส Obec 6 หลัก :
  050778
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่ากุญชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THAKUNCHORN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านท่าช้าง
ตำบล :
  นาจาน
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  043444162
โทรสาร :
  043444162
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  thakunchorn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจานซำยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่ากุญชร


นายณฐฐพณ ลูกคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากุญชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน