ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050779
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050146
รหัส Obec 6 หลัก :
  050779
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาจานนาเจริญโนนทัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  najannajareannontan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาจาน
ตำบล :
  นาจาน
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4344-4273
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  najannajareannontan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจานซำยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09:14:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน


นายเสรี หลักม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน