ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050781
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050141
รหัส Obec 6 หลัก :
  050781
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสำราญหนองหญ้าขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Non samran nong ya khaw school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนสำราญ
ตำบล :
  นาจาน
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4344-4341
โทรสาร :
  0-4344-4341
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/01/2501
อีเมล์ :
  nsr.kkn5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจานซำยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว


นายประดิษฐ์ หล้าทูนธีรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน