ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050782
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050134
รหัส Obec 6 หลัก :
  050782
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสารจอดร่องกลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sarnjodrongklong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสารจอด
ตำบล :
  ซำยาง
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  043444357
โทรสาร :
  043444357
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2474
อีเมล์ :
  borimas2818@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจานซำยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 21:00:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง


นายภาคภูมิ ภูมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน