ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050783
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050135
รหัส Obec 6 หลัก :
  050783
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองกระบือวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkraburwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองขี้ควาย
ตำบล :
  ซำยาง
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4326-0363
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มกราคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจานซำยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซำยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:54:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม


นายเกียรติชัย ศรีระชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน