ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแสงบัวทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050784
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050142
รหัส Obec 6 หลัก :
  050784
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แสงบัวทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sangbuntong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองแสง
ตำบล :
  นาจาน
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-43462201
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  hathaitipp391@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:25:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแสงบัวทองผู้อำนวยการโรงเรียนแสงบัวทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน