ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050785
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050136
รหัส Obec 6 หลัก :
  050785
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านซำยาง
ตำบล :
  ซำยาง
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4338-4070
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 สิงหาคม 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจานซำยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซำยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10:31:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำยาง


นายสุราษฎร์ จันผาผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน