ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050787
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050156
รหัส Obec 6 หลัก :
  050787
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonngam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนนงาม
ตำบล :
  ภูห่าน
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4326-0556
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2516
อีเมล์ :
  bannonngam117@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจานซำยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูห่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:36:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนงาม


นายนายสวิต คำภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน