ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050788
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050153
รหัส Obec 6 หลัก :
  050788
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansuansawan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสวนสวรรค์
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4326-0354
โทรสาร :
  0-4326-0354
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2522
อีเมล์ :
  ban.suansawan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมาสีชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 18:55:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์


นายวิเชียร ดีสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน