ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูห่านศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050789
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050157
รหัส Obec 6 หลัก :
  050789
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูห่านศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phuhansuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองตาใกล้
ตำบล :
  ภูห่าน
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  083 335 7323
โทรสาร :
  -ไม่มี-
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2510
อีเมล์ :
  Pae122a4@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจานซำยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูห่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2561 เวลา 14:16:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูห่านศึกษา


นายอุไร ลาสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูห่านศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน