ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050791
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050159
รหัส Obec 6 หลัก :
  050791
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปลาซิว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongplasiw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองปลาซิว
ตำบล :
  ภูห่าน
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  043260555
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  nongkt88@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจานซำยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูห่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 18:24:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว


นายธรรมวิทย์ หนูบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน