ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050792
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050160
รหัส Obec 6 หลัก :
  050792
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANWANGPERM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  วังเพิ่ม
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-433-99074
โทรสาร :
  0-433-99074
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2474
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมาสีชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสีชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:02:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม


นายอภิชิต ปราบไพรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน