ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050793
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050161
รหัส Obec 6 หลัก :
  050793
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBannonwanfaiprachasun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโนนหว้านไฟ
ตำบล :
  วังเพิ่ม
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  080-0612128
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2518
อีเมล์ :
  vios8052@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมาสีชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเพิ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์


นายกฤษฎา ไชยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน