ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050794
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050162
รหัส Obec 6 หลัก :
  050794
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองดู่
ตำบล :
  วังเพิ่ม
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  043-399635
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2506
อีเมล์ :
  bungmen2506@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมาสีชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเพิ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:50:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่


นายนิติพงษ์ หงอกชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน