ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050795
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050163
รหัส Obec 6 หลัก :
  050795
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากห้วยฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKHUAFANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปากห้วยฝาง
ตำบล :
  วังเพิ่ม
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเพิ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:08:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง


นายวิธูร ศรีเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน