ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050798
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050165
รหัส Obec 6 หลัก :
  050798
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยทรายขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaisaikhao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านห้วยทรายขาว
ตำบล :
  วังเพิ่ม
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  062-5521409
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 เมษายน 2523
อีเมล์ :
  amnat2003@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเพิ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:08:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว


นายอำนาจ พลเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน