ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050799
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050180
รหัส Obec 6 หลัก :
  050799
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกป่ากุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokpakung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโคกสูง
ตำบล :
  สีชมพู
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  043-041361
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2506
อีเมล์ :
  bankokpakung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สีชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:10:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง


นายอยุทธ คำยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน