ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050800
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050166
รหัส Obec 6 หลัก :
  050800
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTACHANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท่าช้าง
ตำบล :
  วังเพิ่ม
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4326-04996
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน พ.ศ. 2497
อีเมล์ :
  boonchom_2010@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมาสีชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเพิ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 11:08:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าช้าง


นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน