ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050803
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050177
รหัส Obec 6 หลัก :
  050803
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตาไก้พิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkaipittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองตาไก้
ตำบล :
  สีชมพู
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  043210284
โทรสาร :
  043210284
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 สิงหาคม 2494
อีเมล์ :
  nongtakaipittaya_55@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สีชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:47:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา


นายภิรมย์ คำบุญเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน