ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050806
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050168
รหัส Obec 6 หลัก :
  050806
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขมิ้นโนนหัวนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaminnonhuana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านขมิ้น
ตำบล :
  ศรีสุข
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4321-4138
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:47:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา


นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน