ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050807
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050169
รหัส Obec 6 หลัก :
  050807
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhokkunghinladkhokchaloen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกกุง
ตำบล :
  ศรีสุข
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4364-2499
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  Khokkungh@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2563 เวลา 19:52:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ


นายสุขวัชร เทพปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน