ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050808
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050170
รหัส Obec 6 หลัก :
  050808
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBangkokmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโคกม่วง
ตำบล :
  ศรีสุข
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0872611550
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กรกฎาคม 2513
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:19:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกม่วง


นายไกรศร พึ่งภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน