ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050809
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050171
รหัส Obec 6 หลัก :
  050809
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOKMAINGAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโนนอุดม
ตำบล :
  ศรีสุข
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  043462402
โทรสาร :
  043462402
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มกราคม 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมาสีชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:08:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)


นายบรรจง อาจนนลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน