ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050810
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050172
รหัส Obec 6 หลัก :
  050810
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban srisuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านศรีสุข
ตำบล :
  ศรีสุข
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  043462515
โทรสาร :
  043462515
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  srisuk_139@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมาสีชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:27:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีสุข


นายวันเนาว์ สอนจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน