ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050811
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050173
รหัส Obec 6 หลัก :
  050811
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sokrangkudbuawangsaikaow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านวังทรายบาว
ตำบล :
  ศรีสุข
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4326-0354
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กันยายน 2500
อีเมล์ :
  kkn5.sokrang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมาสีชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:08:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว


นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน