ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050812
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050182
รหัส Obec 6 หลัก :
  050812
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันติสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Santisuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสันติสุข
ตำบล :
  หนองแดง
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  043260358
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2520
อีเมล์ :
  santisuk_school@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 14:11:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันติสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน