ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050813
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050183
รหัส Obec 6 หลัก :
  050813
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonggo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองโก
ตำบล :
  หนองแดง
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4326-0553
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  Nonggoschool9988@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจานซำยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน