ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050814
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050184
รหัส Obec 6 หลัก :
  050814
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โสกเต็นวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Soktenwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองขาม
ตำบล :
  หนองแดง
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  soktenwittayacom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจานซำยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม


นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน