ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050816
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050185
รหัส Obec 6 หลัก :
  050816
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongdang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านมิตรสัมพันธ์
ตำบล :
  หนองแดง
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-8857-6055-9
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาจานซำยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 17:20:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแดง


นายสมดี จำนงค์สุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน