ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050818
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050143
รหัส Obec 6 หลัก :
  050818
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไฮ-วังขอนยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonghai-Wongkhonyom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองไฮ
ตำบล :
  นาจาน
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0864506233
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 00:01:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม


นายสาโรจน์ ปาสาทัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน