ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำจำปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050819
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050137
รหัส Obec 6 หลัก :
  050819
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำจำปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANSUMJUMPA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านซำจำปาเหนือ
ตำบล :
  ดงลาน
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  043260202
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/09/2520
อีเมล์ :
  W.DIRECT@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 12:38:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำจำปา


นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน