ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050820
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050155
รหัส Obec 6 หลัก :
  050820
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่โสกส้มกบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaisoksomkob school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านใหม่สามัคคี
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4344-4342
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03042518
อีเมล์ :
  banmaisoksomkob@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมาสีชมพู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:43:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ


นายคำปัญญา ชัยคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน