ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050823
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050139
รหัส Obec 6 หลัก :
  050823
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อ่างทองวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  angthongwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านอ่างทอง
ตำบล :
  ดงลาน
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0885721477
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2524
อีเมล์ :
  angthongwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:43:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม


นายบุญสวน วรรณโอภาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2