ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเม็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050827
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050053
รหัส Obec 6 หลัก :
  050827
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเม็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMENG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเม็ง
ตำบล :
  บ้านเม็ง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4326-0321
โทรสาร :
  043294512
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  bm_sch147@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองเรือภูเม็ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเม็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเม็ง


นายมานิตร มั่นกุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน