ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050828
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050047
รหัส Obec 6 หลัก :
  050828
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสว่างดอนช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sawangdonchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสว่างดอนช้าง
ตำบล :
  บ้านเม็ง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4326-0478
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤษภ่คม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเม็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:54:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง


นางกิรษา ใจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน