ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050829
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050048
รหัส Obec 6 หลัก :
  050829
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุงมนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongmonsoeksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองกุงมนศึกษา
ตำบล :
  บ้านเม็ง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4329-4839
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2524
อีเมล์ :
  nongkungmon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองเรือภูเม็ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเม็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:24:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา


นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน