ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050830
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050049
รหัส Obec 6 หลัก :
  050830
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโนประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongnoprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองโนประชาสรรค์
ตำบล :
  บ้านเม็ง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4329-4839
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  nongnoprachasan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองเรือภูเม็ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเม็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:54:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์


นางธวัลฉัตร วรรณพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน