ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050831
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050050
รหัส Obec 6 หลัก :
  050831
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแสงสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGSANGSAMAKKEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองแสงสามัคคี
ตำบล :
  บ้านเม็ง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4329-4922
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/12/2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านเม็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:31:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน