ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050833
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050010
รหัส Obec 6 หลัก :
  050833
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chomchonbanponsawangdonmong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโพนสว่างดอนโมง
ตำบล :
  จระเข้
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2486
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดอนโมง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง


นายธนัช ซาซุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน