ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050836
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050012
รหัส Obec 6 หลัก :
  050836
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหอยเทพเทวัญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonghoytaptawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองหอย
ตำบล :
  จระเข้
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค. 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จระเข้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:04:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ


นายสมศักดิ์ พูลรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน