ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050838
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050014
รหัส Obec 6 หลัก :
  050838
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวบึงสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huabeungsawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหัวบึง
ตำบล :
  จระเข้
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  0-4338-8313
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จระเข้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:56:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง


นายณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน